• UNIEK CONCEPT IN BREDA
  • Je bent nooit te oud om te leren
  • OPTIMALE AANDACHT STAAT BOVENAAN
  • FLEXIBILITEIT IN DATA EN TIJD
  • BRANCHEGERELATEERDE CURSUSSEN

TALENCENTRUM BREDA

Julianalaan 3
4819 AB Breda
Tel: 0031 6 115 80 236
info@talencentrumbreda.nl

Werkwijze

Talencentrum Breda werkt volgens de communicatieve methode. Een praktijkgerichte aanpak die resultaten oplevert. Voor aanvang van de cursus vindt altijd een gedegen intake gesprek plaats. Tijdens dat gesprek komen de volgende zaken aan bod:

  - Wat is het niveau?
  - Wat is het beoogde doel?
  - Wat is de persoonlijke leerstijl?
  - Zijn er specifieke wensen ten aanzien van de training?

De aanmeldprocedure

Op basis van uw informatie komt Talencentrum Breda tot een persoonlijke behoefteanalyse en een trainingsadvies. U ontvangt daarvan een overzichtelijk intakeverslag waarop de feitelijke aanmelding volgt. Hieraan staan alle afspraken over:

Locatie: in-company of op de vestiging van Talencentrum Breda

Planning: flexibel (wekelijkse sessies) of intensief ('crashcourse') of een combinatie

Aantal cursisten: 1-op-1 training of een groepstraining (max 4 cursisten)

Voor de individuele cursist die precies weet wat hij wenst, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de open inschrijving. Op verzoek sturen we u nadere informatie.

Trainingsvorm: individuele trainingin-company training, VIP-coaching,
workshopopen inschrijving

Talencentrum Breda legt alle gemaakte afspraken vast in een overzichtelijke offerte. Wanneer we overeenstemming hebben bereikt, dan starten we de trainng.

Tussentijdse en eind evaluatie

Kwaliteit staat bij Talencentrum Breda voorop. Daarom wordt regelmatig getoetst of de training aan uw verwachtingen voldoet. Dat gebeurt  halverwege de training door middel van een tussentijdse evaluatie en na afloop van de training door middel van een eindevaluatie. Aan het einde van de training ontvangt de opdrachtgever een door de trainer opgesteld eindrapport. Hierin wordt het verloop van de training beschreven en komen zaken aan bod als presentatie, inzet en vooruitgang.

Certificaat en nazorg

Het eindrapport bevat advies over het op peil houden van uw taalvaardigheden. Bij voldoende presentie ontvangt u tevens een certificaat van deelname. Enkele maanden na de training neem ik contact met u op met de vraag of de training in de dagelijkse praktijk het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de trainingsvorm, de duur, de gekozen locatie  en de grootte van de groep. Het basis tarief is EUR 85,-- excl. BTW  per 60 minuten. Bij in-company trainingen, spoed cursussen en intensieve trainingen, alsmede rapportages zijn toeslagen van toepassing

 


COPYRIGHT © 2012 TALEN CENTRUM BREDA | Disclaimer | Julianalaan 3 | 4819AB Breda